ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ
 
Đăng ký tham dự tại TP.HCM   Hà Nội
  (Phiếu đăng ký chỉ có giá trị tham dự tại khu vực Quý vị đã lựa chọn)
 
Họ và tên (*)
Ngày sinh - -   Nam   Nữ
Chức danh
Địa chỉ liên hệ (*)
Tên công ty
Địa chỉ công ty
Ngành kinh doanh
Email (*) Điện thoại     
Mã số thuế Fax                
Điện thoại nhà Email công ty 
Di động (*)
  Thanh toán phí tham dự tại:
Công ty TNHH Một Thành Viên Ấn Phẩm - Đại diện TM Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Thanh toán Tiền mặt
      Tại: Công ty Ấn Phẩm - Lầu 7, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
      Yêu cầu thu tiền tận nơi theo địa chỉ liên hệ
            (chỉ áp dụng tại các quận trong nội thành TP.HCM)
  Chuyển khoản
      Công ty TNHH Một thành viên Ấn Phẩm
      Tài khoản: 38018129 - Ngân hàng ACB, Chi nhánh Sài Gòn, TP.HCM